thawte-logoHệ thống phân phối trực tuyến dịch vụ chứng chỉ Code Signing của Thawte cực kỳ nhanh chóng. Thawte Code Signing Certificate sẽ được ký lên phần mềm giúp nhà phát triển đảm bảo được tính nguyên vẹn phần mềm của mình và xác nhận tính nguyên vẹn đó khi phần mềm đến tay người dùng.

Thawte Code Signing Certificates

Code Signing Certificates for Organizations

đ2,850kmỗi năm
 • Dành cho Doanh Nghiệp
 • Bảo Đảm: $50,000 (usd)
 • Thời gian cấp: 1-7 Ngày
 • Số Lần Cấp Lại: Không Giới Hạn
 • Thanh toán 1 năm: 3,750,000đ/năm
 • Thanh toán 2 năm: 2,850,000đ/năm

Dành cho các cá nhân, tổ chức hoặc nhà phát triển phần mềm

 • Gia tăng số lượt tải về phần mềm.
 • Không xuất hiện thông báo lỗi và cảnh báo bảo mật.
 • Bảo vệ người dùng không tải về các phần mềm độc hại.

Thawte Code Signing Certificates được dành cho:

Microsoft® Authenticode® (Multi-Purpose)

 • Digitally sign 32- and 64-bit user-mode (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi and .xap files)
 • Digitally sign code for Microsoft® Office 2000, Microsoft VBA, Netscape Object Signing, and Marimba Channel Signing

Java®

 • Digitally sign .jar files and Java applications for desktop and mobile devices
 • Recognized by Java Runtime Environment (JRE)

Adobe® AIR®

 • Digitally sign .air or .airi files
 • Required for all AIR-based applications

Mac®

 • Digitally sign Apple desktop applications

Microsoft® Office VBA

 • Digitally sign VBA objects, scripts and macros for Microsoft Office .doc, .xls, and .ppt files
 • For Microsoft Office and third-party applications using VBA